Kunt u de inhoud van deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
 
KNKV LinkedIn Twitter Facebook
 
 
Informatiebulletin district Zuid-West   |    19 februari 2015
Website
 
 
Beste korfballer, vereniging,

U ontvangt hierbij het wekelijkse informatiebulletin van district Zuid-West. Hierin vindt u informatie die interessant of nuttig kan zijn voor uw vereniging.

Wijzigingen in uw abonnement voor de nieuwsbrief kunt u doen via de button "Mijn KNKV" op de website www.knkv.nl


 
 
Het nieuwe districtsbestuur stelt zich voor
In haar vergadering van 16 febr. jl heeft het Bondsbestuur Jaap Nederlof en Martin Dekker benoemd als resp. lid en voorzitter districtsbestuur.
Lees verder
Nieuwe datum informatie avond Competitie: 3 maart 2015
Wegens ziekte kon tot 2 keer toe de geplande informatie avond competitie niet doorgaan.
Lees verder
Penningmeesters onmisbaar binnen de korfbalsport
Wie aan een sportvereniging denkt, ziet waarschijnlijk een veld voor zich met sportende mensen. Niet direct denkende aan het werk dat achter de schermen wordt verricht om de club draaiende te houden. De penningmeester is als financieel bestuurslid de hoeksteen van de vereniging. Veel clubs zitten vol met mooie verhalen over hun penningmeester.
Lees verder
Dag van de sportaccommodaties op 12 maart a.s.
Op 12 maart 2015 vindt de Nederlandse vakbeurs over ontwerp, bouw, aanleg, inrichting, onderhoud en beheer van sportaccommodaties plaats.
Lees verder
Conceptprogramma veld beschikbaar
Lees verder
Belangrijk nieuws
Korfbal Leaguefinale 11 april 2015
Spreekbeurt/Werkstukpakket
Colofon

De nieuwsbrief Zuid-West is een gratis uitgave van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en wordt tijdens het korfbalseizoen wekelijks verspreid via e-mail.

Korfbalnieuws en correspondentie betreffende de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gestuurd aan ingrid.sijstermans@knkv.nl

U kunt zelf ook kopij voor de Nieuwsbrief aanleveren. Doet u dat dan voor woensdagmiddag 12:00 uur.

Overname van materiaal uit de nieuwsbrief is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding.

 
 
 
  © Koninklijk Nederlands Korfbalverbond 2012 - 2014      |       Afmelden