Kunt u de inhoud van deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Belangrijke veranderingen op het gebied van scheidsrechters

Beste Vereniging,

Inleiding

Bij de introductie van de scheiding tussen wedstrijdsport en breedtesport in 2012 hebben we afgesproken dat verenigingen die deelnemen aan de wedstrijdsport ook een scheidsrechter moeten leveren voor het leiden van deze wedstrijden. Veel verenigingen voldoen daar intussen aan, maar een groot deel nog niet. In het seizoen 2016-2017 voldeden van de 290 verenigingen die deelnemen aan de wedstrijdsport er 170 niet aan de leveringsplicht.

We staan nu voor de lastige opgave om daar verandering in aan te brengen. Letterlijk doorvoeren van de leveringsplicht leidt tot een kaalslag binnen de wedstrijdsport en dat is niet wat we als handballend Nederland na streven. Er is dan ook gekozen voor een aanpassing van de leveringsplicht, zodanig dat er wedstrijdsport gespeeld kan blijven worden.

Hieronder lees je alles over de nieuwe vorm van leveringsplicht die vanaf seizoen 2017-2018 van start gaat. Met behulp van deze nieuwe vorm van leveringsplicht gaan we er samen voor zorgen, dat we voldoende goed opgeleide scheidsrechters krijgen voor ieder niveau, we met zijn allen nieuwe scheidsrechters blijven opleiden, elkaar ondersteunen en scheidsrechters zich blijven ontwikkelen. Op de regiobijeenkomsten die van 8 t/m 17 mei hebben plaatsgevonden, is hier een presentatie over geweest. 

Een gezonde toekomst vraagt om een nieuwe start.

Vergroten van de verantwoordelijkheid en verandering van de leveringsplicht.

Vanaf het seizoen 2017/2018 gaan we over op een flexibelere wijze van aanwijzing.

Komend seizoen worden de wedstrijden in de wedstrijdsport op het niveau 1e en 2e klasse, Topklasse en B- en C divisie aangewezen op verenigingsnaam. De bezetting van deze wedstrijden zijn voortaan de verantwoordelijkheid van de vereniging (Voorbeeld; Vereniging A speelt tegen vereniging B en Vereniging C wordt aangewezen als scheidsrechter. Vereniging C heeft dan de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een gekwalificeerde scheidsrechter).

Actief zijn in de wedstrijdsport betekent dat je als vereniging over voldoende scheidsrechters moet beschikken om deze wedstrijden te bemensen.  We verwachten een grotere bereidheid van verenigingsscheidsrechters (die beschikken over het juiste diploma) om zich op te geven als verenigingsbondscheidsrechter en enkele keren per jaar buiten de deur te fluiten. Voor elk team in de wedstrijdsport kan een vereniging maximaal 10 wedstrijden op verenigingsnaam toegewezen krijgen (Het maximale aantal van 10 wedstrijden is gebaseerd op een schatting a.d.h.v. de grootte van de poules, mocht dit niet toereikend zijn om alle wedstrijden het gehele seizoen te voorzien van een scheidsrechter. Dan zijn wij genoodzaakt het maximaal aantal wedstrijden te verhogen). Naast de indeling op verenigingsnaam blijven wij NHV bondsscheidsrechters die nu als solist uitkomen, in deze klasse inzetten.

Het NHV neemt de taak op zich om de wedstrijden in de hogere klassen (vanaf de Hoofdklasse tot en met de eredivisie/BENE-League) van gekwalificeerde NHV bondsscheidsrechters te voorzien. Wij gaan een directe relatie aan met deze scheidsrechters en maken afspraken over inzetbaarheid, doorgroei, bijscholing, enz. We zorgen ervoor dat ze op het juiste niveau worden ingezet. Wanneer een NHV bondsscheidsrechter voor aanvang van een seizoen zich verplicht aan het fluiten van minimaal 10 wedstrijden in de wedstrijdsport, krijgt de vereniging voor één team minder wedstrijden op verenigingsnaam aangewezen.

Sinds 1 juli 2016 dient iedere scheidsrechter in het jeugdhandbal, de breedte- en wedstrijdsport in het bezit te zijn van een NHV-scheidsrechtersdiploma. Hiermee komen de minimale opleidingseisen voor de scheidsrechters per categorie er als volgt uit te zien: zie tabel.

Wat wordt er nu verwacht.

Om komend seizoen met de nieuwe leveringsplicht te kunnen starten dienen NHV bondsscheidsrechters en verenigingsbondscheidsrechters voor 1 juli geregistreerd te worden.

Scheidsrechters die afgelopen seizoen actief waren als Bondsscheidsrechter worden door ons rechtstreeks benaderd om zich te registreren als NHV Bondsscheidsrechter of indien gewenst als verenigingsbondsscheidsrechter.

Registeren kan via het Her Registratieformulier NHV bondsscheidsrechter

Zijn er bij jouw vereniging scheidsrechters die fluiten als een hobby zien en daarin ambities hebben, dan kunnen zij zich registreren via onderstaande link.

Registreren kan via het Registratieformulier NHV bondsscheidsrechter

Verder vragen wij van verenigingen, dat zij de scheidsrechters die de wedstrijden toegewezen op verenigingsnaam gaan fluiten, registreren als verenigingsbondsscheidsrechter. Let op! Deze scheidsrechters dienen over de juiste diploma’s te beschikken en mogen tevens wedstrijden bij de eigen vereniging (breedtesport) blijven fluiten.

Registreren kan via het Registratieformulier verenigingsbondsscheidsrechter

Lees hier de nieuwe begripsbepaling voor scheidsrechters.

Vragen of opmerkingen
Bij vragen of opmerkingen zijn we altijd bereid om verenigingen te helpen of te adviseren via official@handbal.nl of 026-7071420.

Copyright Handbal.nl
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door hier te klikken
E-mailoplossing van Onsweb